Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος: Σαραφίδου Ευγενία

Αντιπρόεδρος: Αποστολίδης Δημήτριος

Γεν. Γραμματέας: Δημητριάδου Άρτεμις

Ταμίας: Θασίτου Μαρία

Μέλη: Χειμωνάκη Δέσποινα, Παπακυριακού Αναστασία, Μπούρμαλη Άννα

Διαχειριστής Ιστοσελίδας - Social Media: Θασίτης Χρήστος