Σκοποί-Στόχοι Συλλόγου


 • Η αλληλοβοήθεια μεταξύ των μελών του για την εξασφάλιση μιας τέλειας και όσο το δυνατόν ολοκληρωμένης αποκατάστασης.
 • Η ψυχολογική προετοιμασία όσων πρόκειται να υποβληθούν σε οποιαδήποτε μορφής θεραπεία για την αντιμετώπιση κάποιας μορφής καρκινώματος και η αποδοχή των καινούργιων καρκινοπαθών, για να μπορέσουν να προετοιμαστούν στην αντιμετώπιση των αναγκών της μελλοντικής καθημερινής ζωής του καρκινοπαθούς. 
 • Η συνεργασία με ειδικούς επιστήμονες γιατρούς ογκολόγους, των νοσοκομειακών πανεπιστημίων ή μη ιδρυμάτων και όλων των θεραπευτικών ιδιοτήτων ή μη τοιούτων, με σκοπό την άμεση επαφή ιατρού και ασθενούς για ενημέρωση και προσαρμογή στα οποία σύγχρονα επιτεύγματα της ιατρικής επιστήμης. 
 • Η πληροφόρηση του κοινού για την κατάσταση και τους τρόπους βοήθειας και ενίσχυσης του καρκινοπαθούς και η ανάπτυξη στενών σχέσεων φιλίας με όλους εκείνους που θα ήταν διατεθειμένοι ν συμπαρασταθούν με κάθε μέσον στο έργο του συλλόγου. 
 • Η διαρκής μέριμνα και φροντίδα για την αποφυγή κάθε κοινωνικής δραστηριότητας οποιαδήποτε μορφής που θα είναι ξένη στον κύριο και πρωταρχικό στόχο του συλλόγου που είναι η υγεία, ψυχική ηρεμία και πλήρης αποκατάσταση των μελών του.
 • Εισηγήσεις, ενημερώσεις και προβολή προβλημάτων και θεμάτων των καρκινοπαθών προς τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων, τους πολιτειακούς παράγοντες και κοινωνικούς φορείς με στόχο την ανεμπόδιστη και ισότιμη συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική, παραγωγική, οικονομική, κοινωνική, αθλητική και πολιτιστική ζωή της χώρας. 
 • Η κατάρτιση και ψήφιση ειδικών νόμων και λήψη μέτρων για την ιατροκοινωνική αποκατάσταση των καρκινοπαθών. 
 • Η αδιάκοπη προσπάθεια ένταξης τους στο ενεργό παραγωγικό δυναμικό της χώρας. 
 • Η εκπόνηση επιστημονικών μελετών για τα ιατρικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά, εργασιακά και ψυχοπνευματικά προβλήματα για την προστασία της ζωής και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των καρκινοπαθών. 
 • Δημιουργία ογκολογικών κλινικών για όλες τις ειδικότητες σε πανεπιστημιακό και περιφερειακό νοσοκομείο.
 • Προσπάθεια για δημιουργία μονάδων εντατικής θεραπείας σε 'όλα τα νομαρχιακά νοσοκομεία. 
 • Συνεργασία με το εθνικό ίδρυμα ογκολογίας, τις ογκολογικές εταιρείες και την Ελληνική αντικαρκινική εταιρεία. 
 • Συνεργασία με όλους τους σχετιζόμενους με τον καρκίνο φορείς και την ενημέρωση του πολίτη για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, σωστής θεραπείας και αποκατάστασης. 
 • Ενθάρρυνση των ερευνητών με τη δική μας εμπειρία.  
 • Στα περιφερικά νοσοκομεία σε κάθε πόλη της Ελλάδος πρέπει να δημιουργηθεί τμήμα χημειοθεραπείας με άδεια λειτουργίας που θα απαρτίζεται από ογκολόγους γιατρούς και εξειδικευμένο προσωπικό. 
 • Απαλλαγή συμμετοχής από 1. μαγνητική τομογραφία 2. ΠΕΤ ΣΚΑΝ 3. Περούκες, βακτηρίες και μαστό 4. στα φαρμακεία 5. στην ακτινοθεραπεία. 
 • Κατάργηση των απογευματινών ιατρείων. 
 • Κατάργηση στο "φακελάκι".
 • Να δοθούν από τον ΟΤΕ μονάδες (έκπτωση) στους καρκινοπαθείς.
 • Να καταργηθούν οι κεραίες σε πυκνοκατοικημένες περιοχές και ειδικά σε σχολεία για να μην υπάρχει επιβάρυνση στην υγεία μικρών και μεγάλων. 
 • Απορρόφηση σε θέσεις εργασίας των τόμων με αναπηρίες.
 • Να καταργηθεί η χρήση κινητών τηλεφώνων σε ανήλικα παιδιά. 
 • Διαφωνούμε στις λέξεις "τρεις μήνες, πέντε μήνες ζωής" ή "τελικό στάδιο". Η καλύτερη πρόταση είναι "παλεύουμε το 5 ή 10%".