Τράπεζα Αίματος


Μια από τις βασικότερες προτεραιότητες του συλλόγου μας είναι η δημιουργία Τράπεζας Αίματος.

Παρακαλούμε όσους έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν εθελοντικά στην προσπάθεια αυτή με τη γενναιόδωρη προσφορά τους και με τη βεβαιότητα ότι βοηθούν ουσιαστικά τους συνανθρώπους τους.

Το αίμα είναι δώρο πολύτιμο και ανεξαγόραστο.

Μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο με επίκληση στην ανθρωπιά των ανθρώπων.

Οι εθελοντές να απευθύνονται στο Νοσοκομείο Δράμας.